[Egzekucja nieopłaconych składek członkowskich i kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej] - Art.... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 55. - [Egzekucja nieopłaconych składek członkowskich i kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  55.  [Egzekucja nieopłaconych składek członkowskich i kosztów postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej]

Nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.