[Ochrona stosunku pracy diagnostów laboratoryjnych pełniących funkcje w organach samorządu] - Art. 52. - Diagnostyka... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 52. - [Ochrona stosunku pracy diagnostów laboratoryjnych pełniących funkcje w organach samorządu] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  52.  [Ochrona stosunku pracy diagnostów laboratoryjnych pełniących funkcje w organach samorządu]
1. 
Pracodawca nie może, bez zgody Krajowej Rady, wypowiedzieć lub rozwiązać umowy o pracę ani wypowiedzieć warunków pracy i płacy diagnoście laboratoryjnemu pełniącemu funkcję z wyboru w organach samorządu, w czasie jej pełnienia oraz w okresie jednego roku po ustaniu kadencji.
2. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadkach określonych w art. 40, 411 oraz art. 43 pkt 2 Kodeksu pracy.