[Wyższy Sąd Dyscyplinarny] - Art. 50. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Wyższy Sąd Dyscyplinarny] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  50.  [Wyższy Sąd Dyscyplinarny]

Wyższy Sąd Dyscyplinarny:

1)
uchwala regulaminy wewnętrzne Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;
2)
rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego.