[Zadania samorządu] - Art. 35. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 35. - [Zadania samorządu] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  35.  [Zadania samorządu]

Do zadań samorządu należy w szczególności:

1)
sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem czynności diagnostyki laboratoryjnej;
2)
reprezentowanie diagnostów laboratoryjnych oraz ochrona ich interesów zawodowych;
3)
działanie na rzecz stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez diagnostów laboratoryjnych;
4)
udział w ustalaniu standardów i zasad oceny pracy w diagnostyce laboratoryjnej;
5)
integrowanie środowiska diagnostów laboratoryjnych;
6)
prowadzenie badań w zakresie ochrony zdrowia.