[Przynależność do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych] - Art. 34. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 34. - [Przynależność do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  34.  [Przynależność do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych]
1. 
Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych tworzą zamieszkali na terenie kraju diagności laboratoryjni.
2. 
Przynależność diagnostów laboratoryjnych do samorządu jest obowiązkowa.