[Podawanie informacji o kosztach szkolenia specjalizacyjnego; lista wolnych miejsc szkoleniowych] - Art. 30f. - Diagnostyka... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 30f. - [Podawanie informacji o kosztach szkolenia specjalizacyjnego; lista wolnych miejsc szkoleniowych] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  30f.  [Podawanie informacji o kosztach szkolenia specjalizacyjnego; lista wolnych miejsc szkoleniowych]
1. 
Jednostki szkolące przekazują do wojewody za pomocą SMK informacje o kosztach szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie, co najmniej na 2 miesiące przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego.
2. 
Wojewoda określa i ogłasza za pomocą SMK listę wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach, co najmniej na miesiąc przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego.