[Udział diagnosty laboratoryjnego w postępowaniu diagnostycznym, profilaktycznym i monitorowaniu terapii] - Art. 27. -... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 27. - [Udział diagnosty laboratoryjnego w postępowaniu diagnostycznym, profilaktycznym i monitorowaniu terapii] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  27.  [Udział diagnosty laboratoryjnego w postępowaniu diagnostycznym, profilaktycznym i monitorowaniu terapii]

Diagnosta laboratoryjny bierze udział w postępowaniu diagnostycznym, profilaktycznym i monitorowaniu terapii. O ostatecznym zestawie zleconych badań decyduje prowadzący terapię lekarz.