[Obowiązek złożenia wniosku o wpis lub wykreślenie z ewidencji laboratoriów] - Art. 20. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Obowiązek złożenia wniosku o wpis lub wykreślenie z ewidencji laboratoriów] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  20.  [Obowiązek złożenia wniosku o wpis lub wykreślenie z ewidencji laboratoriów]

Podmiot, który utworzył lub zlikwidował laboratorium w trybie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w terminie 14 dni od daty odpowiedniego wpisu do rejestru, o którym mowa w tej ustawie, składa wniosek o wpis lub wykreślenie z ewidencji.