[Powiadomienie okręgowej rady lekarskiej o podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu lekarza na... - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 10a. - [Powiadomienie okręgowej rady lekarskiej o podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu lekarza na listę diagnostów laboratoryjnych] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  10a.  [Powiadomienie okręgowej rady lekarskiej o podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu i wpisu lekarza na listę diagnostów laboratoryjnych]

W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 10 ust. 1, w stosunku do osoby, posiadającej prawo wykonywania zawodu lekarza, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały, powiadamia o tym właściwą, ze względu na miejsce wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, okręgową radę lekarską.