[Zakres przedmiotowy ustawy] - Art. 1. - Diagnostyka laboratoryjna. - Dz.U.2022.2162 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Zakres przedmiotowy ustawy] - Diagnostyka laboratoryjna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2162 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2022 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy ustawy]

Ustawa określa:

1)
zasady i warunki wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym;
2)
zasady i warunki wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego;
3)
zasady organizacji i działania samorządu diagnostów laboratoryjnych.