Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.18.99

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1921 r.

USTAWA
z dnia 3 lutego 1921 r.
w sprawie delegatów od miast w sejmikach powiatowych.

Art.  1.

Do ustępu 1 art. 1 dekretu o tymczasowej ordynacji wyborczej do sejmików powiatowych z dnia 5 grudnia 1918 r. (Dz. Praw № 19, poz. 51) dodać należy następujące słowa:

"Jednakże miasta, liczące od 10,001 do 15000 mieszkańców, wybierają trzech, miasta, liczące od 15,001 do 20,000 mieszkańców, wybierają czterech, a liczące więcej niż 20,000 mieszkańców, wybierają pięciu delegatów".

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie jej powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.