Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.907

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2020 r.
§  4.  Właściwym miejscowo w sprawach związanych z podatkiem od towarów i usług z tytułu importu towarów obliczonym i wykazanym w deklaracji importowej jest naczelnik urzędu celno-skarbowego, w którym towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli celnej.