Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.907

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2020 r.
§  3. 
1.  Deklaracja importowa jest składana naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, o którym mowa w § 4, w dwóch egzemplarzach.
2.  Naczelnik urzędu celno-skarbowego potwierdza przyjęcie deklaracji importowej i zwraca potwierdzony egzemplarz podatnikowi.