Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.907

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 maja 2020 r.
§  2.  Wzór deklaracji importowej stanowi załącznik do rozporządzenia.