Art. 1. - Decyzja Rady Ligi Narodów, dotycząca uregulowania ubezpieczeń społecznych na terytorjach odstąpionych bezpośrednio Polsce przez Niemcy na mocy Traktatu Pokoju między Państwami Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi a Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.68.527

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1929 r.
Artykuł  1.

Ponieważ klauzule techniczne rozrachunku ogólnego co do ubezpieczenia na wypadek choroby, ubezpieczenia od wypadków, ubezpieczenia na wypadek niezdolności do pracy i ubezpieczenia pozostałej rodziny, ubezpieczenia pracowników i ubezpieczenia personelu kolejowego, nie dały powodu do sporu między Niemcami a Polską, przeto są one regulowane zgodnie z postanowieniami artykułów 171 do 213 i 215 konwencji niemiecko - polskiej podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r.