Art. 1. - Dania-Polska. Umowa w sprawie projektu Baltic Pipe. Katowice.2018.12.11. - Dz.U.2019.1263 - OpenLEX

Art. 1. - Dania-Polska. Umowa w sprawie projektu Baltic Pipe. Katowice.2018.12.11.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1263

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 lipca 2019 r.
Artykuł  1
1. 
Strony będą wspierać Spółki w przygotowaniu i realizacji projektu Baltic Pipe, tak aby został on ukończony do dnia 1 października 2022 roku.
2. 
Strony będą udzielały Spółkom wsparcia w szczególności poprzez wykonywanie przez każdą ze Stron swoich praw właścicielskich w stosunku do Spółek oraz dokładanie wszelkich starań w celu umożliwienia realizacji i funkcjonowania projektu Baltic Pipe, w szczególności w odniesieniu do postępowań administracyjnych w sprawie udzielenia Spółkom pozwoleń lub odstępstw od stosowania przepisów prawa niezbędnych do realizacji i funkcjonowania projektu Baltic Pipe.