Art. 9. - Dania-Polska. Układ dotyczący żeglugi powietrznej. Kopenhaga.1924.12.16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.47.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1925 r.
Artykuł  9.

Statek powietrzny, lądujący lub odlatujący z terytorjum jednego z układających się Państw, może, z wyjątkiem postanowień artykułu 11, przewozić pasażerów lub towary. Winien on być zaopatrzony w tym wypadku w wykaz imienny pasażerów, wykaz rodzaju i ilości towarów oraz potrzebne deklaracje celne.

Jeżeli po przybyciu statku stwierdzona zostanie różnica między deklaracjami celnemi, a przewożonemi towarami, kompetentne władze aerodromu, na którym statek wylądował, zawiadomią bezpośrednio władze aerodromu, z którego odleciał.