Art. 2. - Dania-Polska. Układ dotyczący żeglugi powietrznej. Kopenhaga.1924.12.16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.47.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1925 r.
Artykuł  2

Jako prywatne statki powietrzne będą uważane, w myśl artykułu 1, wszystkie statki, z wyjątkiem:

A. Statków będących pod dowództwem wojskowego, do tego delegowanego,

B. Statków przydzielonych wyłącznie do służby państwowej, jak pocztowe, celne lub policyjne.