Art. 18. - Dania-Polska. Układ dotyczący żeglugi powietrznej. Kopenhaga.1924.12.16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.47.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1925 r.
Artykuł  18.

Zabrania się wyrzucania ze statku powietrznego w locie innego balastu, jak drobny piasek lub woda.