Art. 12. - Dania-Polska. Układ dotyczący żeglugi powietrznej. Kopenhaga.1924.12.16.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.47.326

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 lutego 1925 r.
Artykuł  12.

Granice obu Państw układających się mogą być przekraczane, w jakimkolwiekbądź punkcie, aż do powiadomienia o odmiennem zarządzeniu.

Nad terytorjum duńskiem i wodami terytorjalnemi duńskiemi statek powietrzny winien jednak w miarę możności szybować w ten sposób, aby móc być obserwowanym z jednego lub kilku punktów, wymienionych w aneksie do niniejszego układu.