Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.44.312

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 czerwca 1919 r.

USTAWA
z dnia 30 maja 1919 r.
w przedmiocie dalszego kredytu dla Skarbu Państwa w wysokości pięciuset miljonów marek w Polskiej Kasie Pożyczkowej.

Upoważnia się Ministra Skarbu do zaciągnięcia na bieżące potrzeby budżetowe w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej pożyczki krótkoterminowej w wysokości 500.000.000 (pięciuset miljonów) marek.