Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.39.245

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI I SKARBU
z dnia 30 kwietnia 1921 r.
o dalszych ulgach w spłacaniu zaległych procentów od intabulowanych wierzytelności tudzież zaległych podatków i dania publicznych w okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie.

Na zasadzie art. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 1920 r. (Dz. U. № 52 poz. 319) zarządza się:
§  1. Przedłużając o rok terminy w tej ustawie oznaczone ustanawia się następujące nowe terminy i czasokresy;
a) w art. 1 zamiast "1 lipca 1921 r." dzień "1 lipca 1922 r."; zamiast "8 lat" - "9 lat".
b) w art. 2 ust. 1 zamiast "30 czerwca 1921 r." "dzień 30 czerwca 1922 r." i w ust. 2 zamiast "7 i ½ lat" - "8 i ½ lat".
c) w art. 4 ust. 1 zamiast "30 czerwca 1921 r." dzień "30 czerwca 1922 r.".
d) w art. 5 zamiast "ośmiokrotnej" - "dziewięciokrotnej".
e) w art. 9 zamiast "osiem lat" - "dziewięć lat" i zamiast "1 lipca 1921 r." termin "1 lipca 1922 r.".
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1921 r.