Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.118.783

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 9 grudnia 1920 r.
w przedmiocie dalszego przedłużenia zapisów na 5% o długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920.

Na zasadzie art. 10 ustawy z dnia 27 lutego 1920 r. (Oz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 25, poz. 152), a tytułem zmiany postanowienia art. 1 rozporządzenia z dnia 30 września 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 95, poz. 631), oraz art. 1 rozporządzenia z dnia 29 października 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 r. № 101, poz. 675), zarządzam co następuje:
§  1. 1 Termin zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczką państwową z r. 1920 przedłuża się do dnia 28 lutego 1921 r.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Z dniem 12 marca 1921 r. zapisy na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 przedłuża się do dnia 30 kwietnia 1921 r., zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 8 lutego 1921 r. w przedmiocie przedłużenia zapisów na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z r. 1920 oraz w przedmiocie przyjmowania obligacji austrjackich pożyczek wojennych przy zapisach na 5% długoterminową wewnętrzną pożyczkę państwową z roku 1920 (Dz.U.21.23.130).