Dalsze przedłużenie terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek. - Dz.U.1933.21.152 - OpenLEX

Dalsze przedłużenie terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.21.152

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 21 marca 1933 r.
o dalszem przedłużeniu terminu ważności rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek.

Na podstawie art. 7 punkt d) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Termin ważności rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 22 kwietnia 1932 r. w sprawie zwrotu ceł przy wywozie bekonów i szynek (Dz. U. R. P. Nr. 37, poz. 383, Nr. 65, poz. 611, Nr. 95, poz. 824 i z 1933 r. Nr. 5, poz. 33) przedłuża się do dnia 30 czerwca 1933 r. włącznie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1933 r.