Dalsze przedłużenie terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.47.425

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1927 r.

Rozporządzenie
Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa
z dnia 30 maja 1927 r.
o dalszem przedłużeniu terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej.

Na podstawie art. 7 litera a) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Termin mocy obowiązującej rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych z dnia 15 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia cła wywozowego od żyta i mąki żytniej (Dz. U. R. P. № 4, poz. 22) przedłuża się dalej do dnia 31 sierpnia 1927 r. włącznie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1927 r. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 29 marca 1927 r. (Dz. U. R. P. № 31, poz. 278).