Dalsze podwyższenie opłaty stemplowej od kart do gry.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.127.1047

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 31 października 1923 r.
o dalszem podwyższeniu opłaty stemplowej od kart do gry.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. w przedmiocie wyrównania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz. U. R. P. № 44 poz. 296) zarządza się co następuje:
Opłatę stemplową od kart do gry, ustanowiona art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry (Dz. U. R. P. № 101 poz. 666) w brzmieniu ustawy z dnia 18 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 35 poz. 204) a ostatnio podniesioną art. 4 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 44 poz. 296) podwyższa się na 100.000 mk. od talji.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w ośm dni po ogłoszeniu.