§ 3. - Dalsze podniesienie niektórych opłat probierczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.89.701

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 1923 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Przemyślu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 2 lipca 1923 r. o dalszem podniesieniu niektórych opłat probierczych (Dz. U. R. P. № 72, poz. 563).