§ 2. - Dalsze podniesienie niektórych opłat probierczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.89.701

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 września 1923 r.
§  2.
Artykuł 17 wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"Za czynności niepołączone ze stemplowaniem urzędy pobierają następujące opłaty:

1) Za1próbą złota10.000mk.
2) """srebradrogąogniową5.000"
3) """""mokrą10.000"
4) """stopu złota i srebra drogą ogniową15.000"
5) za topienie złota i srebra do 100 gr.2.000"
6) za każde następne 100 gr.1.000mk."