Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.67.454

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 16 lipca 1920 r.
o dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Art.  1.

Upoważnia się Polską Krajową Kasę Pożyczkową do doprowadzenia stanu emisji jej biletów, prócz biletów, emitowanych na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 26 marca 1920 r. (Dz. Ust. № 31 poz. 179), do kwoty 26.000.000.000 marek polskich łącznie z kwotą 16.000.000.000 marek polskich, ustaloną w art. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 1920 r. (Dz. Ust. № 38 poz. 217).

Art.  2.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.