Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.17.85

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 13 lutego 1920 r.
w przedmiocie dalszej emisji biletów Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.

Art.  1. 1

Upoważnia się Polską Krajową Kasę Pożyczkową do podwyższenia stanu emisji jej biletów, prócz biletów, emitowanych na zasadzie art. 2 niniejszej ustawy, a łącznie z emisją, dokonaną przez Polską Krajową Kasę Pożyczkową na zasadzie pierwotnej ustawy tej Kasy z dnia 9 grudnia 1916 r. w kwocie 880.150.867 marek polskich i 50 fenigów, oraz emisjami dokonanemi; na zasadzie obecnej ustawy tejże Kasy z dnia 7 grudnia 1918 r. w kwocie 500.000.000 marek polskich, dekretem Naczelnika Państwa z dnia 7 lutego 1919 r. w kwocie 250.000.000 marek polskich oraz uchwały sejmowej z dnia 6 czerwca 1919 r. w kwocie 600.000.000 marek polskich do kwoty ogólnej 11.000.000.000 marek polskich.

Art. 2.  2 Do kwoty ogólnej 11.000.000.000 marek polskich, określonej w art. 1 nie włącza się biletów, wypuszczonych tytułem skupu złota oraz na zasadzie art. 5 p. a) i h) ustawy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej z dnia 7 grudnia 1918 r. tudzież biletów, wypuszczonych celem wykupu wycofywanych z obiegu na obszarze b. zaboru austrjackiego i b. okupacji austrjacko-węgierskiej koron waluty austrjacko-węgierskiej.

Art.  3. 3

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem ogłoszenia.

Art.  4. 4

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.

1 Art. 1 zmieniony przez ustawę z dnia 26 marca 1920 r. (Dz.U.20.31.179) zmieniającą nin. ustawę z dniem 12 kwietnia 1920 r.
2 Art. 2 zmieniony przez ustawę z dnia 26 marca 1920 r. (Dz.U.20.31.179) zmieniającą nin. ustawę z dniem 12 kwietnia 1920 r.
3 Art. 3 według numeracji ustalonej przez ustawę z dnia 26 marca 1920 r. (Dz.U.20.31.179) zmieniającą nin. ustawę z dniem 12 kwietnia 1920 r.
4 Art. 4 według numeracji ustalonej przez ustawę z dnia 26 marca 1920 r. (Dz.U.20.31.179) zmieniającą nin. ustawę z dniem 12 kwietnia 1920 r.