§ 8. - Czyszczenie kominów oraz przewodów dymowych i spalinowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.36.252

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1952 r.
§  8.
Osoby sprawujące zarząd budynków mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych obowiązane są utrzymywać w należytym stanie urządzenia przeznaczone do ułatwienia pracownikom obsługi kominiarskiej dostępu do kominów i wykonywania ich czynności (włazy na dachy, drabiny, ławy kominiarskie itp.).