Częściowe uchylenie postanowień art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.102.784

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 grudnia 1933 r.
w sprawie częściowego uchylenia postanowień art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem.

Na podstawie art. 71 ust. 3 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 238) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 669) zarządza się co następuje:
Uchyla się postanowienia art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkiem (Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 238) w brzmieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 669), o ile dotyczą one obniżenia z dniem 31 marca 1934 r. o 10 % renty zasadniczej inwalidów wojennych z utratą zdolności zarobkowej, wynosząca przynajmniej 85 %.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu i Ministrowi Opieki Społecznej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.