§ 2. - Częściowa zmiana zagranicznej taryfy telegraficznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.9.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 stycznia 1926 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.