Art. 2. - Częściowa zmiana ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.17.93

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 maja 1945 r.
Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Prezydium Krajowej Rady Narodowej.