Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.6.34

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA MINISTRÓW I MINISTRA SKARBU
z dnia 28 grudnia 1920 r.
w przedmiocie częściowej zmiany tudzież uzupełnienia przepisów o przyznawaniu poszczególnych stopni płacy niższym funkcjonarjuszom państwowym.

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 13 lipca 1920 r. o uposażeniu urzędników i niższych funkcjonarjuszów państwowych (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 65, poz. 429) zarządza się tytułem zmiany i uzupełnienia rozporządzenia z dnia 5 sierpnia 1920 r. w sprawie przyznania poszczególnych stopni płacy, przewidzianych art. 11 powyżej cytowanej ustawy (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 77, poz. 520) co następuje:
§  1. Art. 1 ust. III, powołanego na wstępie rozporządzenia, otrzymuje następujące brzmienie:

"III. W dykasterji Ministerstwa Poczt i Telegrafów:

1) na obszarze b. zaboru rosyjskiego:

a) kandydatom na woźnych, woźnicom w pocztowych urzędach stajennych, stróżom podwórzowym przy rządowych budynkach pocztowych-płacę drugiego (2) stopnia;

b) woźnym pocztowym, mającym do dziewięciu lat służby - płacę trzeciego (3) stopnia;

c) woźnym pocztowym, mającym ponad dziewięć do ośmnastu lat służby-płacę czwartego (4) stopnia;

d) woźnym pocztowym, mającym ponad ośmnaście lat służby, pocztyljonom, mającym do sześciu lat służby, monterom w służbie technicznej -płacę piątego (5) stopnia;

e) pocztyljonom, posiadającym do dwunastu lat służby, majstrom i starszym monterom w służbie technicznej - płacę szóstego (6) stopnia;

f) pocztyljonom, posiadającym do ośmnastu lat służby, starszym monterom i majstrom w służbie technicznej, posiadającym ponad pięć lat służby lub samodzielnej praktyki zawodowej-płacę siódmego (7) stopnia;

g) pocztyljonom, posiadającym ponad ośmnaście lat służby, starszym majstrom w służbie technicznej - płacę ósmego (8) stopnia;

h) pocztyljonom, posiadającym ponad dwadzieścia cztery lata służby i zarazem sprawującym funkcje specjalnie odpowiedzialne lub nadzór nad innymi funkcjonarjuszami niższymi, starszym majstrom, którzy wykazują ponad pięć lat służby lub samodzielnej praktyki-płacę dziewiątego (9) stopnia.

2) na obszarze b. zaboru austrjackiego:

a) kandydatom na woźnych pocztowych, pełnozatrudnionym listonoszom wiejskim do 3-go stopnia wynagrodzenia włącznie - płacę drugiego (2) stopnia;

b) stałym woźnym pomocniczym, pełnozatrudnionym listonoszom wiejskim 4, 5 i 6 stopnia wynagrodzenia i woźnym pocztowym, posiadającym do dziewięciu lat służby-płacę trzeciego (3) stopnia;

c) stałym robotnikom w służbie technicznej, woźnym pocztowym, posiadającym do ośmnastu lat służby - płacę czwartego (4) stopnia;

d) woźnym pocztowym, posiadającym ponad ośmnaście lat służby, nadzorcom telegrafu, posiadającym do dwunastu lat służby, ekspedytorom pocztowym (podurzędnikom), posiadającym do sześciu lat służby-płacę piątego (5) stopnia;

e) nadzorcom telegrafu, posiadającym ponad dwanaście lat służby, ekspedytorom pocztowym (podurzędnikom), posiadającym do dwunastu lat służby, werkmistrzom telegrafu (podurzędnikom), posiadającym do dziewięciu lat służby-płacę szóstego (6) stopnia;

f) ekspedytorom pocztowym (podurzędnikom), posiadającym do ośmnastu lat służby, werkmistrzom telegrafu (podurzędnikom), posiadającym do ośmnastu lat służby-płacę siódmego (7) stopnia;

g) podurzędnikom pocztowo-telegraficznym (ekspedytorom i werkmistrzom), posiadającym ponad ośmnaście lat służby - płacę ósmego (8) stopnia;

h) podurządnikom pocztowo-telegraficznym (ekspedytorom), posiadającym ponad dwadzieścia cztery lata służby i zarazem sprawującym funkcje specjalnie odpowiedzialne lub nadzór nad innymi funkcjonarjuszcmi niższymi, tudzież werkmistrzom, posiadającym ponad dwadzieścia cztery lata służby - płacę dziewiątego (9) stopnia".

§  2. Brzmienie art. 1 ust. VII powołanego na wstępie rozporządzenia, uzupełnia się w sposób następujący:

ustęp o dozorcach celnych otrzymuje znak a).

Po ustępie tym dodaje się nowy ustęp b) w następującem brzmieniu:

"b) werkmistrzom fabryk i urzędów podległych Generalnej Dyrekcji Monopolu Tytoniowego, a mianowicie:

1) werkmistrzom fabrycznym:

mającym do 10 lat służby - szósty (6) stopień płacy

mającym do 20 lat służby - siódmy (7) stopień płacy

mającym do 30 lat służby - ósmy (8) stopień płacy

mającym ponad 30 lat służby - dziewiąty (9) stopień płacy

2) werkmistrzom stolarskim, murarskim i ślusarskim:

mającym do 15 lat służby - siódmy (7) stopień płacy

mającym do 25 lat służby - ósmy (8) stopień płacy

mającym ponad 25 lat służby - dziewiąty (9) stopień płacy

3) werkmistrzom maszynowym elektrowerkmistrzom:

mającym do 15 lat służby - ósmy (8) stopień płacy

mającym ponad 15 lat służby - dziewiąty (9) stopień płacy

§  3. § 1 niniejszego rozporządzenia uzyskuje moc obowiązującą z dniem pierwszym października, § 2 zaś z dniem pierwszym lipca tysiąc dziewięćset dwudziestego roku.