Częściowa zmiana taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.94.878

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 października 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 18 października 1924 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu w sprawie częściowej zmiany taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy.

Na mocy art. 26 ustawy z dnia 14 maja 1923 r. w przedmiocie państwowego podatku przemysłowego (Dz. U. R. P. № 58 poz. 412) zarządza się co następuje:
Do części 1 załącznika do art. 23 ustawy z dnia 14 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. № 58 poz. 412) wprowadza się następujące zmiany:
I.
Wymienione w ustępie B. tegoż załącznika miasta Borysław i Drohobycz przenosi się z I klasy miejscowości do II klasy.
II.
Niżej podane miejscowości, wymienione w ustępie C. powołanego załącznika przenosi się:
1)
z klasy II do III: miasta: Łomżę, Oświęcim, Płock, Suwałki, powiat bydgoski oraz z powiatu bialskiego woj. krakowskiego gminy: Helenów, Komorowice, Mikuszowice, tudzież miasta Kęty i Wilamowice;
2)
z klasy II do IV: powiat bialski (woj. krakowskie) z wyjątkiem Białej i Lipnika, które pozostają (w klasie II oraz z wyjątkiem gmin i miast, wymienionych wyżej pod 1).
III.
Przenosi się następujące miejscowości, wymienione w ustępie D. powołanego załącznika, a położonego na obszarze izb skarbowych:

a) białostockiej:

zklasyIIIdoIV:Ostrołękę;
""IV"III:powiat białostocki;

b) kieleckiej:

z klasy III do IV: Pińczów;

c) krakowskiej:

z klasy IV do III: w powiecie nowotarskim Szczawnicę Wyżną i Szczawnicę Niżną, a w powiecie wadowickim m. Andrychów i Wadowice;

d) łódzkiej:

zklasyIVdoIII:Ozorków;
""III"II:Zgierz;

e) łuckiej:

z klasy IV do III: Zdołbunowo;

f) poznańskiej:

z klasy III do IV: Nowe Skalmierzyce;

g) warszawskiej:

z klasy IV do III: Grójec, Sierpc, Skierniewice.

Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od roku podatkowego 1925, odnośnie do wszystkich świadectw nabywanych na rok 1925.