Częściowa zmiana taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy, odnośnie podatku przemysłowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.96.849

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 października 1928 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o częściowej zmianie taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy, odnośnie podatku przemysłowego.

Na mocy art. 26 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 550) zarządza się co następuje:
Do części I załącznika do art. 23 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 550) wprowadza się następujące zmiany:
I.
Przenosi się z klasy II do III:
a)
miasta Stęszew i Pobiedzisk, położone w powiecie poznańskim, oraz gminy wiejskie powiatu poznańskiego,
b)
gminę Tychy (woj. śląskie).
II.
Przenosi się następujące miejscowości, wymienione w ustępie D. powołanego załącznika, a położone na obszarze:
a)
Izby Skarbowej Poznańskiej:

z klasy III do IV miasto Witkowo,

b)
Województwa Śląskiego:

z klasy III do IV gminę Paniów.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1929 r. i ma zastosowanie do wszystkich świadectw przemysłowych, nabywanych na okresy podatkowe począwszy od roku 1929.