§ 2. - Częściowa zmiana taryfy, zawierającej podział miejscowości na klasy, odnośnie podatku przemysłowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.96.849

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1928 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 stycznia 1929 r. i ma zastosowanie do wszystkich świadectw przemysłowych, nabywanych na okresy podatkowe począwszy od roku 1929.