§ 1. - Częściowa zmiana taryfy telefonicznej, obowiązującej na sieciach eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.103.796

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1931 r.
§  1.
W taryfie telefonicznej dla sieci eksploatowanych przez Polską Akcyjną Spółkę Telefoniczną, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 17 czerwca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 49, poz. 411) wprowadza się następujące zmiany:

§ 7. otrzymuje brzmienie następujące:

"Opłata abonamentowa w zależności od kategorji wynosi:

a) we Lwowie i w Sosnowcu z zagłębiem węglowem (Będzin, Dąbrowa, Czeladź, Grodziec, Kazimierz - Niemce, Sławków, Strzemieszyce i Ząbkowice):

KategorjaStawka taryfowa kwartalnie w złotych
I
abonament prywatny60 zł
II
abonament zbiorowy84 zł
III
abonament publiczny108 zł

b) w Lublinie, Białymstoku, w Borysławiu z zagłębiem naftowem (Drohobycz, Truskawiec i Schodnica) w Pabjanicach i Zgierzu pod Łodzią:

KategoriaStawka taryfowa kwartalnie w złotych
I
abonament prywatny48 zł
II
abonament zbiorowy69 zł
III
abonament publiczny90 zł

c) na podmiejskich centralach pod Łodzią: Konstantynów, Lutomiersk, Aleksandrów, Stryków, Tuszyn, i Ruda Pabianicka:

KategoriaStawka taryfowa kwartalnie w złotych
I
abonament prywatny39 zł
II
abonament zbiorowy54 zł
III
abonament publiczny69 zł