§ 3. - Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.73.553

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 1931 r.
§  3.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.