§ 2. - Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.73.553

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 1931 r.
§  2.
Od towarów, wymienionych w § 1 niniejszego rozporządzenia, które zostały nadane za dokumentami przewozowemi do bezpośredniego przewozu do polskiego obszaru celnego najpóźniej w przeddzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, cła, wymienione w § 1 niniejszego rozporządzenia, nie będą pobierane w ciągu dni dziesięciu po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.