Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.62.507

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 lipca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 2 lipca 1931 r.
w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.

Na podstawie art. 7 punkt i) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
§  1. Punkty 6 i 7 pozycji 177 taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 540) w brzmieniu nadanem rozporządzeniem z dnia 31 sierpnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 647) oraz z dnia 22 listopada 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 622) otrzymują brzmienie następujące, przyczem stawki celne rozumieją się w nowej jednostce pieniężnej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 26, poz. 241):
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło od 100 kg zł
z 177 p. 6Papier wszelki, oprócz osobno wymienionego, w arkuszach, rolach, biały lub zabarwiony w masie, bez ozdób i znaków wodnych, o wadze większej niż 28 gr w 1 m kw. również zaopatrzony w jednostajną linjaturę zeszytową niebieską lub szarą:
a) o zawartości masy drzewnej powyżej 30%, niebarwiony, o wadze 1 m kw.:
I. powyżej 48 gr30.-
II. powyżej 28 gr do 48 gr36.-
b) o zawartości masy drzewnej powyżej 30% barwiony40.-
c) bez zawartości masy drzewnej lub z zawartością jej w ilości 30% i mniej, niebarwiony, o wadze 1 m kw.:
I. powyżej 90 gr65.-
II. powyżej 48 gr do 90 gr45.-
III. powyżej 28 gr do 48 gr55.-
d) bez zawartości masy drzewnej lub z zawartością jej w ilości 30% i mniej, barwiony70.-
Uwaga 1: Wymienione w p. 6 papiery żeberkowane (znaki wodne żeberkowe) opłacają cło według odpowiednich pp. z dodatkiem 5%.
Uwaga 2: Papiery, wymienione w p. 6, zaopatrzone w inną linjaturę, opłacają cło według odpowiednich punktów z dodatkiem 15%.
z 177 p. 7Bibuła do atramentu lub filtrowania:
a) o zawartości masy drzewnej powyżej 30%:
I. niebarwiona40.-
II. barwiona46.-
b) bez zawartości masy drzewnej lub z zawartością jej w ilości 30% i mniej:
I. niebarwiona75.-
II. barwiona85.-
Uwaga: Do towarów, wymienionych w pp. 6a i 7a, musi być dołączona analiza, stwierdzająca zawartość masy drzewnej powyżej 30%, poświadczona przez Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej.
Próby odprawionego towaru według powyższych punktów winny być przesłane do Ministerstwa Skarbu w celu sprawdzenia.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.