Częściowa zmiana taryfy celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.18.101

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 marca 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 28 lutego 1931 r.
w sprawie częściowej zmiany taryfy celnej.

Na podstawie art. 7 punkt i) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Punkt 1 lit. a) pozycji 1 taryfy celnej, ustalony w rozporządzeniu z dnia 29 października 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 801) i w rozporządzeniu z dnia 25 września 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 553), punkt 1 lit. a) poz. 3 taryfy celnej, ustalony w rozporządzeniu z dnia 5 września 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 518), punkt 1 lit. c) i punkt 2 lit. a) I pozycji 3 taryfy celnej, ustalone w rozporządzeniu z dnia 25 września 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 73, poz. 553), punkt 1 lit. b) poz. 1 taryfy celnej, punkt 1 lit. b.) i punkt 2 lit. b) pozycji 3 taryfy celnej, ustalone w rozporządzeniu z dnia 23 lipca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 448), punkt 2 lit. c) I i II pozycji 3 taryfy celnej, ustalony w rozporządzeniu z dnia 30 października 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 113, poz. 800) i przerachowany na nową jednostkę pieniężną, oraz punkt 3 pozycji 3 taryfy celnej, ustalony w rozporządzeniu z dnia 22 marca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 189) otrzymują brzmienie podane poniżej, przyczem stawki celne rozumieją się w nowej jednostce pieniężnej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 26, poz. 241).
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło od 100 kg w złotych
1 p. 1Zboża w ziarnie:
a) żyto, jęczmień, owies17
b) pszenica
3 p. 1mąka:
a) żytnia25
b) pszenna37
c) inne mąki osobno niewymienione25
p. 2kasza:
a) I jęczmienna32
b) inne kasze oprócz osobno wymienionych brutto36
c) herkulo, champion, ryż dęty i t. p. przetwory-łącznie z wagą bezpośredn. opakowania:
I w opakowaniu powyżej 2 kg36
II w opakowaniu 2 kg i mniej70
p. 3słód36
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Przesyłki towarów, wymienionych w § 1, nadane do bezpośredniego przywozu do polskiego obszaru celnego najpóźniej w przeddzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, będą w ciągu 30 dni korzystały z dotychczasowych ceł, przeliczonych na nową jednostkę pieniężną (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 26, poz. 241).