§ 3. - Czechosłowacja-Polska. Protokół w sprawie wykonania Konwencji o małym ruchu granicznym. Praga.1959.07.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.27.155

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1960 r.
§  3.
(do artykułu 8 Konwencji)

Oba Ministerstwa poinformowały się wzajemnie o tym, że przepustki wydawane będą przez:

w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - komendy powiatowe (miejskie) Milicji Obywatelskiej;

w Republice Czechosłowackiej - powiatowe organy Bezpieczeństwa Publicznego.

Komunikowanie się organów obu Ministerstw przy realizacji postanowień ust. 2, 3 i 4 artykułu 8 Konwencji następuje za pośrednictwem właściwych Pełnomocników granicznych obu Państw.