§ 2. - Czechosłowacja-Polska. Protokół w sprawie wykonania Konwencji o małym ruchu granicznym. Praga.1959.07.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.27.155

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1960 r.
§  2.
(do artykułu 5, ust. 4 Konwencji)

Przepustki wystawiane są na blankietach o wymiarach 8 cm x 13 cm. Blankiety przepustek jednorazowych są koloru białego, blankiety zaś przepustek stałych koloru niebieskiego.

Wzory przepustek stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Protokołu. Tekst w języku czeskim na blankiecie przepustki może być zastąpiony odpowiednim tekstem w języku słowackim.

Właściwe organy obu Państw mogą w razie potrzeby dołączyć do przepustki wkładkę, przeznaczoną na dalsze adnotacje urzędowe. Wkładka ta powinna być trwale połączona z przepustką i zaopatrzona w pieczęć organu, który wkładkę dołączył.