Art. 3. - Czechosłowacja-Polska. Protokół dodatkowy do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r. Warszawa.1937.02.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.14.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1937 r.
Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 marca 1937 r.