Art. 1. - Czechosłowacja-Polska. Protokół dodatkowy do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r. Warszawa.1937.02.18.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.14.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1937 r.
Art.  1.
(1)
Wprowadza się tymczasowo w życie postanowienia podpisanego w Warszawie dnia 18 lutego 1937 r. protokołu dodatkowego do konwencji handlowej i nawigacyjnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeskosłowacką, podpisanej w Pradze dnia 10 lutego 1934 r.
(2)
Tekst wspomnianego protokołu dodatkowego zawarty jest w załączniku do rozporządzenia niniejszego.