§ 7. - Czasy ochronne dla zwierzyny łownej. - Dz.U.1958.43.213 - OpenLEX

§ 7. - Czasy ochronne dla zwierzyny łownej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.43.213

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1958 r.
§  7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.