§ 4. - Czasy ochronne dla zwierzyny łownej. - Dz.U.1958.43.213 - OpenLEX

§ 4. - Czasy ochronne dla zwierzyny łownej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.43.213

Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1958 r.
§  4.
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego może zezwolić na odstrzał zwierząt wymienionych w § 1 albo na łowienie ich środkami nie raniącymi w każdym czasie ze względów hodowlanych lub naukowych.