§ 4. - Czasowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.31.184

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 1990 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.